Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Praca zdalna, określana również czasem jako telepraca, to forma organizacji pracy, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki poza zakładem pracy, zazwyczaj w domu. W Polsce praca zdalna zyskuje coraz większą popularność, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Wyzwania pracy zdalnej

Praca zdalna niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i szanse. Do najważniejszych wyzwań należą:

 • Ergonomia stanowiska pracy: Praca przy komputerze przez wiele godzin dziennie może prowadzić do dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, w tym bólów kręgosłupa, szyi, ramion i nadgarstków. Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy zdalnej było odpowiednio przygotowane, zgodnie z zasadami ergonomii.
 • Ryzyko izolacji społecznej: Praca zdalna może prowadzić do izolacji społecznej, zwłaszcza jeśli pracownik nie ma możliwości regularnego kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego ważne jest, aby dbać o relacje z kolegami z pracy, a także o aktywne życie społeczne.
 • Problemy z zarządzaniem czasem: Praca zdalna daje pracownikowi dużą swobodę w wyborze czasu i miejsca pracy. Może to jednak prowadzić do problemów z zarządzaniem czasem i trudnościami w oddzieleniu czasu pracy od czasu wolnego.

Szanse pracy zdalnej

Praca zdalna daje pracownikowi wiele korzyści, w tym:

 • Możliwość pracy z dowolnego miejsca: Praca zdalna daje pracownikowi możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca, co może być szczególnie korzystne dla osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach lub mają dojazdy do pracy.
 • Większa elastyczność: Praca zdalna daje pracownikowi większą elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy, co może być szczególnie korzystne dla osób, które chcą łączyć pracę z innymi obowiązkami, np. opieką nad dziećmi lub innymi członkami rodziny.
 • Możliwość oszczędności: Praca zdalna może wiązać się z oszczędnościami, np. na kosztach dojazdu do pracy, wyżywienia czy zakupu ubrań.

Jakie są rozwiązania na wyzwania pracy zdalnej?

Aby zminimalizować wyzwania pracy zdalnej, warto pamiętać o następujących rozwiązaniach:

 • Ergonomia stanowiska pracy: Pracownik powinien zadbać o to, aby jego stanowisko pracy było odpowiednio przygotowane, zgodnie z zasadami ergonomii. Dobrze jest zainwestować w ergonomiczne biurko, krzesło i monitor, a także w dodatkową klawiaturę i mysz.
 • Ryzyko izolacji społecznej: Pracownik powinien dbać o relacje z kolegami z pracy, a także o aktywne życie społeczne. Można to zrobić, np. poprzez uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach firmowych, a także poprzez utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną.
 • Problemy z zarządzaniem czasem: Pracownik powinien ustalić jasne zasady dotyczące pracy zdalnej, np. godziny pracy, czasy przerw i kontaktów z przełożonym. Warto również wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia i regularnie je monitorować.

Jak widac praca zdalna to nowoczesna forma organizacji pracy, która ma zarówno swoje wyzwania, jak i szanse. Dbając o ergonomię stanowiska pracy, dbając o relacje z innymi ludźmi i mądrze zarządzając czasem, można zminimalizować wyzwania pracy zdalnej i wykorzystać jej szanse.

Popularność pracy zdalnej w Polsce zmieniała się w czasie. Przed epidemią COVID-19 praca zdalna (definiowana jako telepraca) spostrzegana była jako przywilej, w epidemii stała się w wielu przypadkach przymusem, a obecnie wydaje się być świadomym wyborem. 

Analizy dotyczące aktywności ekonomicznej ludności Polski wskazują, że w drugim kwartale 2023 r. ok. 14% (2 366 tys.) wszystkich osób pracujących wykonywało, zwykle lub czasami, swoją pracę w domu, natomiast w formie pracy zdalnej (bez uwzględnienia miejsca jej wykonywania) swoje obowiązki zawodowe wykonywało zwykle lub czasami 7,4% (1 246 tys.) pracowników. Rozpowszechnienie pracy zdalnej zależy m.in. od wieku pracowników: pracę w tej formie zwykle lub czasami świadczyło 9,6% pracujących w wieku 35–44 lat i tylko 3,1% pracujących w wieku 55–64 lat. 

Kodeks pracy określa wymagania, jakie muszą być spełnione, aby praca mogła być wykonywana w formie zdalnej, oraz precyzuje obowiązki pracownika i pracodawcy w tym zakresie.

Z analizy zawodów, w których praca zdalna jest najbardziej popularna (informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), wynika, że jest to praca umysłowa, a najczęściej używanym do pracy narzędziem jest komputer i inne urządzenia elektroniczne (głównie laptop) do komunikowania się na odległość. Kwestie organizacji pracy przy monitorach ekranowych reguluje Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (Dyrektywa 90/270/EWG) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023, poz. 2367). 

Efektywna praca z wykorzystaniem komputera/laptopa wymaga, poza umiejętnościami, dobrego stanowiska pracy (zgodnego z zasadami ergonomii) i przestrzegania wytycznych co do czasu pracy i przerw. Należy podkreślić, że zgodnie z § 8 art. 67 (31) Kodeksu pracy pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii, natomiast pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy (w tym urządzenia techniczne) oraz szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do jej wykonywania (§ 1 art. 67 (24)). Kluczowe znaczenie ma więc świadomość zarówno pracodawców, profesjonalistów zajmujących się zdrowiem pracowników, jak i samych pracowników odnośnie znaczenia dla ich zdrowia poprawnego przygotowania biura domowego oraz posiadanie odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. 

Niezależnie od miejsca, gdzie wykorzystywany jest komputer/laptop, stanowisko pracy powinno być zgodne z zasadami ergonomii: wyposażone w odpowiednio wyregulowany stół (biurko) umożliwiający właściwe ustawienie monitora, klawiatury i myszy (jeżeli jest taka konieczność), krzesło o regulowanej wysokości siedziska z oparciem i podłokietnikami oraz w razie potrzeby uchwyt na dokumenty i podnóżek. Poprawnie zorganizowane stanowisko pracy (wyposażenie i sposób rozmieszczenia jego elementów) nie może nadmiernie obciążać układu mięśniowo-szkieletowego i/lub wzroku podczas pracy oraz stanowić źródła zagrożenia dla pracownika. 

 

200722 Prism Nowosci Banery Media 02

Obecnie laptopy, które w zamiarze konstruktorów powstały jako urządzenia przeznaczone do doraźnego użytkowania, wykorzystywane są powszechnie nawet do całodziennej pracy. Warunkiem ergonomicznego stanowiska pracy, w którym wykorzystywany jest laptop, jest wyposażenie go w dodatkową standardową klawiaturę i mysz oraz stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę w celu uniesienia ekranu do takiej wysokości, by jego górna krawędź znajdowała się na poziomie oczu. Jedynie laptopy z przekątną ekranu ok. 17’’ wydają się na tyle duże, że po ustawieniu na biurku/stole wysokość, na jakiej znajduje się górna krawędź ekranu, można uznać za prawidłową. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że wszystkie laptopy mają stosunkowo małą klawiaturę, a dodatkowo w czasie pracy wykorzystuje się panel dotykowy (touchpad), co stwarza obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego bezpieczniej i wygodniej jest umieścić laptop na podstawce i dołączyć do niego zewnętrzną klawiaturę oraz mysz. Jeżeli ekran laptopa ma mniej niż 15”, wskazane jest także podłączenie dodatkowego monitora. Takie rozwiązanie jest też zalecane zawsze wtedy, gdy laptop jest wykorzystywany w długotrwałej pracy. Zbyt mały/lub niepoprawnie ustawiony monitor będzie powodował przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała i w konsekwencji dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Należy tu także podkreślić obciążenie narządu wzroku, w tym m.in. związane z nieprzerwaną pracą z bliskiej odległości oraz wysychanie przedniej powierzchni oka.

Pracując zdalnie, trzeba skrupulatnie kontrolować czas pracy i skutecznie nim zarządzać. Jeżeli jest to możliwe, należy łączyć przemiennie pracę przy komputerze/laptopie z wykonywaniem zadań niezwiązanych z obsługą monitorów ekranowych. Racjonalny tryb pracy z komputerem/laptopem wymaga stosowania przerw – zgodnie z ww. rozporządzeniem, w przypadku pracy z monitorami ekranowymi pracownik powinien mieć zapewnioną 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Przy pracy zdalnej ustalenie harmonogramu przerw, ich częstotliwości i długości, zależy od decyzji osoby, która ją wykonuje. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracownik był świadomy znaczenia przerw w kontekście m.in. zapobiegania rozwojowi zmęczenia, zmniejszenia obciążenia statycznego układu ruchu oraz ograniczenia zmęczenia narządu wzroku. Aby przerwy w pracy przynosiły korzyści zdrowotne, muszą przebiegać bez użytkowania komputera/laptopa – korzystne będzie więc wykonywanie ćwiczeń fizycznych, spacer po mieszkaniu połączony z patrzeniem w dal. 

Należy podkreślić, że praca z komputerem do późnych godzin wieczornych oraz odwlekanie pory udawania się na spoczynek również nie sprzyjają zdrowiu. Krótsza jest wówczas spontaniczna długość snu, a nieprzespana dobrze noc pogarsza czujność, spowalnia sprawność procesów myślowych, obniża zdolności psychomotoryczne oraz zwiększa częstość popełniania błędów w następnym dniu. Z tym wiąże się kolejny problem, jakim jest ekspozycja na światło niebieskie z ekranów urządzeń elektronicznych: przesuwa ona fazę rytmu dobowego, zmniejsza uczucie senności, pogarsza jakość i długość snu. Do dobrych zwyczajów nie należy ponadto przedłużanie snu w dni wolne – różnice między harmonogramami aktywności/snu w dni pracy i w dni wolne prowadzą do powstania długu czasowego, czyli sytuacji podobnej do powstającej po zmianie stref czasowych w podróży na zachód. Takie zakłócenie ma natychmiastowe konsekwencje zdrowotne, m.in. wzrost poziomu hormonów stresu i spoczynkowej częstości skurczów serca. U osób, u których taka sytuacja powtarza się często, obserwuje się obniżenie poziomu HDL cholesterolu, wyraźne podwyższenie poziomu trójglicerydów oraz insulinooporność z natężeniem objawów tym wyraźniejszym, im większe było weekendowe odchylenie od normalnego rytmu snu.

Podsumowując, należy podkreślić, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o obciążeniu układu mięśniowo-szkieletowego i narządu wzroku oraz wpływającymi na ogólny stan zdrowia i samopoczucie pracowników podczas pracy zdalnej są właściwa aranżacja stanowiska pracy (zgodnie z zasadami ergonomii) oraz organizacja pracy (ograniczenie czasu pracy przy komputerze/laptopie, stosowanie systematycznych, aktywnych przerw w pracy, jeśli to możliwe, wykonywanie naprzemiennie czynności z wykorzystaniem urządzeń nowych technologii i bez nich). 

 

Rozette A5 00

 

Wybrane ogłoszenia

Tablice suchościeralne magnetyczne
Z naklejkami Kredki dwustronnne
Przyjaciel na Dobre i Złe Chwile
Książeczka idealna dla małych i dużych modniś. ...
Dostępny w 7 kolorach.
Pióra wieczne i kulkowe na naboje.
Pudełka tekturowe na prezenty od zajączka :) albo ...
Z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną
Przepiękne plecaki - 2 propozycje.
Piórnik z najmodniejszej ostatnio kolekcji BESTIES ...
Fluo marki Main Paper

Losowo wybrane artykuły branżowe

 • Feng Shui w domu, biurze i ogrodzie

  Jako gałąź biznesu, Feng Shui będzie się prawdopodobnie w dalszym ciągu rozwijać w Polsce wprost proporcjonalnie do wpływu jaki kraje azjatyckie będą miały na tą część europy, a wydaje się, że będzie on rósł w sposób zdecydowany. Wymiana towarowa z Chinami, a także coraz większa liczba chińskiej ludności zamieszkującej nasz kraj będzie przyczyniała się do popularyzacji tej dziedziny.”

  Więcej…  
 • Profesjonalne rozwiązanie do wideokonferencji Kensington - przegląd

  Profesjonalne rozwiązanie do wideokonferencji firmy Kensington to dobra opcja ?pod klucz? dla tych, którzy potrzebują kompletnego systemu do łączenia się ze współpracownikami, klientami, a nawet rodziną. Najnowsza oferta kamer z rodziny kamer internetowych Kensington to produkty, które zapewniają fantastyczny sygnał wideo. Po dodaniu światła pierścieniowego i produktów montażowych otrzymujemy pełny i profesjonalny system do videokonferencji.

  Więcej…