Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący darmowych podręczników w szkołach. Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników ? to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Dzisiaj propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.

- To propozycja kompleksowych, oczekiwanych od lat, zmian. Cel, jaki sobie postawiliśmy i który zrealizujemy to zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym ? tj. uczniom szkół podstawowych i gimnazjów ? dostępu do bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych ? mówi minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. ? Mówiąc krótko: po wejściu w życie proponowanych przez nas zmian, podręczniki ? z punktu widzenia rodziców ? będą darmowe ? dodaje.

Wydatki rodziców na podręczniki z roku na rok rosły. Koszt zakupu podręczników to dla wielu rodzin znaczne obciążenie. Dowodzą tego choćby wyniki raportu Głównego Urzędu Statystycznego ?Warunki życia rodzin w Polsce?. Brak możliwości zakupienia dla dzieci niezbędnych podręczników szkolnych deklarowało w nim prawie 14% gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i więcej. Według badań CBOS przeprowadzonych na początku roku szkolnego 2013/2014 rodzice na wydatki związane z wyprawką dziecka przeznaczyli średnio 1199 zł. Przeciętne wydatki na jedno dziecko wyniosły 826 zł. To pokazuje, że tego rodzaju wydatki są zbliżone do miesięcznych wynagrodzeń netto tych osób. Proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany mają na celu m.in. odciążenie rodzinnych budżetów.

Średnie wydatki rodziców na podręczniki szkolne w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela1 . Należy przy tym podkreślić, że wydatki na podręczniki rodzice zazwyczaj ponoszą w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego, co powoduje kumulację z innymi koniecznymi wydatkami związanymi z początkiem roku szkolnego.

Średnie wydatki rodziców na podręczniki szkolne w przeliczeniu na jedno dziecko

Rok  Kwota (zł.)   Zmiana w stosunku do roku poprzedniego [%]
 2007  260  
 2008  259  -0,4
 2009  290  12,0
 2010  b/d  
 2011  364  25,5 (w stosunku do roku 2009)
 2012  369  1,4
 2013  381  3,5

Oszczędności w budżetach gospodarstw domowych rodziców dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach ? osiągnięte dzięki wprowadzanym zmianom -  przedstawiają się następująco (w mln zł):

Rok  Oszczędność gospodarstw domowych 
 2014  101
 2015  323
 2016  538
 2017  685
 2018  679
 2019  681
 2020  704
 2021  743
 2022  753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE OBOWIĄZKI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Proponowane zmiany nakładają na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadanie wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III.

Zmiana będzie wdrażana stopniowo, począwszy od roku szkolnego:

?2014/2015 ? w stosunku do uczniów klasy I szkoły podstawowej,
?2015/2016 ?  w stosunku do uczniów klasy II szkoły podstawowej,
?2016/2017 ? w stosunku do uczniów klasy III szkoły podstawowej;DOTACJA CELOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Po wejściu w życie proponowanych zmian organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja otrzymywać będą dotację celową na zakup:

?podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego dla klas I-III szkoły podstawowej,
?podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum.

Zmiana będzie wdrażana stopniowo, poczynając od 2014 r., w którym  dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z  tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych.

W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjum.

 

NOWE OBOWIĄZKI SZKOŁY

Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek:

?zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych.

Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 2014 r. w odniesieniu do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik będą wypożyczane uczniom, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym.

 

ZMIANY W DOPUSZCZANIU PODRĘCZNIKÓW DO UŻYTKU ? PODRĘCZNIKI WIELOLETNIE

Modyfikacja warunków dopuszczania do użytku szkolnego podręczników polegać będzie na:

?wprowadzeniu zakazu zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika, tak aby mógł on być przeznaczony do wieloletniego użytku oraz zakazu zamieszczania w podręczniku odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

 

ZMIANY W SZKOLNYCH ZESTAWACH PODRĘCZNIKÓW
JEDEN PODRĘCZNIK DO DANYCH ZAJĘĆ W DANEJ KLASIE

Projekt ustawy wprowadza wymóg:

?szkolny zestaw podręczników musi obejmować po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie (przewidziane są wyjątki od tej zasady);

 

WIĘKSZY WPŁYW RODZICÓW NA WYBÓR PODRĘCZNIKÓW

Nowe przepisy umożliwiają rodzicom wpływ na ustalanie szkolnego zestawu podręczników:

?Rady pedagogiczne będą miały obowiązek zasięgać opinii rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole.

 

KONIEC PAKIETÓW I "BEZPŁATNYCH DODATKÓW"

?Nowelizacja wprowadza normy porządkujące praktyki marketingowe stosowane przez niektórych wydawców oraz podmioty dokonujące obrotu podręcznikami w celu nakłonienia szkoły do wyboru konkretnego podręcznika, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 
?Koniec pakietowania: wyeliminowane zostaną sytuacje, w których nabycie podręcznika jest możliwe wyłącznie w pakiecie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, wbrew woli konsumenta.

Przyjęty dzisiaj projekt był szeroko konsultowany.

W wyniku konsultacji zmieniony został przede wszystkim harmonogram wprowadzania zmian zaproponowany w przesłanym do konsultacji społecznych projekcie ustawy. Poza klasą pierwszą szkoły podstawowej, w przypadku której podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej zapewni już na rok szkolny 2014/2015 minister edukacji narodowej, zmiany w zasadach wyboru podręczników przez nauczycieli, w zasadach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne i zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników będą wprowadzane sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2015/2016, co umożliwi wszystkim uczestnikom procesu, dostawanie się do nowych zasad.
 
Przygotowany przez MEN podręcznik przeznaczony do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej, będzie dostosowany do potrzeb uczniów wynikających z ich niepełnosprawności.

Zaadaptowane podręczniki zostaną wydrukowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. W przypadku, gdy do podręcznika wykonane zostaną również materiały w wersji elektronicznej, zostaną one udostępnione uczniom do wykorzystania wraz z zaadaptowanymi podręcznikami. Ponadto, w przypadku uczniów niepełnosprawnych będą realizowane wszystkie dotychczasowe formy wsparcia w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych.

Działania zmierzające do rozszerzenia oferty publicznych, bezpłatnych materiałów edukacyjnych - w tym podręczników - są już realizowane od 2012 r.

W szczególności w ramach projektu systemowego E-podręczniki do kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu jest przygotowanie 62 darmowych e-podręczników i 2500 uzupełniających je zasobów edukacyjnych do większości przedmiotów ogólnokształcących, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (kształcenie w zakresie podstawowym).

E-podręczniki i inne e-zasoby będą udostępnione na tzw. otwartych licencjach, co oznacza, że każdy będzie mógł je dowolnie kopiować, wykorzystywać czy drukować. Korzystanie z takich podręczników umożliwi każdemu uczniowi swobodny i darmowy dostęp do treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Przygotowana została już platforma do udostępniania e-podręczników (www.epodreczniki.pl), na której od dnia 30 września 2013 r. testowane są pierwsze moduły/działy e-podręczników do matematyki. Testowe rozdziały podręczników do kolejnych przedmiotów będą udostępniane sukcesywnie. Wszystkie e-podręczniki będą gotowe do września 2015 r. 

Stałej rozbudowie podlegają również zasoby edukacyjne gromadzone na portalu wiedzy dla nauczycieli www.scholaris.pl. Materiały udostępnione obecnie na tym portalu dotyczą już ok. 75% treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wybrane ogłoszenia

Pudełka tekturowe na prezenty od zajączka :) albo ...
Fluo marki Main Paper
Pióra wieczne i kulkowe na naboje.
Idealny dla każdego
Połączenie elegancji z trendami
Książeczka idealna dla małych i dużych modniś. ...
Zestaw zakreślaczy MP Poland
Dostępny w 7 kolorach.

Losowo wybrane artykuły branżowe

  • Kupuj produkty marki Prism i odbieraj karty Rossmann

    Firma Rafcom to przede wszystkim materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych i atramentowych, kopiarek, a także produkty do czyszczenia sprzętu elektronicznego, ekranów LCD i plastiku. Firma oferuje zarówno doskonałej jakości zamienniki tuszów i tonerów jak i produkty oryginalne. I właśnie tych pierwszych dotyczy promocja, która właśnie ruszyła.

    Więcej…  
  • Nowa kolekcja galanterii szkolnej TOP 2000

    Marka Top 2000, producent artykułów szkolnych, już drugi rok z rzędu, konsekwentnie rozszerzając swoje działania o kolejne kategorie produktów, przygotowała dla swoich Klientów szeroką ofertę galanterii szkolnej. Kolekcja obejmuje tornistry i plecaki dla najmłodszych i młodzieży, worki na buty oraz różnego rodzaju piórniki, a wśród nich rozkładane, z klapką, saszetki, tuby oraz dwufunkcyjne piórniko-organizery.

    Więcej…