Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia akcji promocyjnej organizowanej przez firmę Panta Plast. Pod koniec czerwca poznamy szczęśliwych zwycięzców.

- Niewielka inwestycja a tyle radości z zabawy - takie komentarze słyszą organizatorzy akcji promocyjnej "Ucz się z Unimax'em". Rzeczywiście, zakup już jednego długopisu tej marki, chwila twórczości nad hasłem, może skutkować w nagrodzie głównej. A jest nią bilet do Centrum Nauki Kopernik.

Akcja trwa od początku marca, jednak w ostatnich dniach widać największe zaangażowanie uczestników. Zasady udziału w niej są trywialne - wystarczy kupić co najmniej 1 produkt marki Unimax, wymyślić hasło reklamowe dla marki długopisów i opublikować je na FB firmy Panta Plast.

Proste? Więc do dzieła!

 

Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia akcji promocyjnej organizowanej przez firmę Panta Plast. Pod koniec czerwca poznamy szczęśliwych zwycięzców.

- Niewielka inwestycja a tyle radości z zabawy - takie komentarze słyszą organizatorzy akcji promocyjnej "Ucz się z Unimax'em". Rzeczywiście, zakup już jednego długopisu tej marki, chwila twórczości nad hasłem, może skutkować w nagrodzie głównej. A jest nią bilet do Centrum Nauki Kopernik.

Akcja trwa od początku marca, jednak w ostatnich dniach widać największe zaangażowanie uczestników. Zasady udziału w niej są trywialne - wystarczy kupić co najmniej 1 produkt marki Unimax, wymyślić hasło reklamowe dla marki długopisów i opublikować je na FB firmy Panta Plast.

Proste? Więc do dzieła!

 

Regulamin akcji promocyjnej: „UCZ SIĘ Z UNIMAXEM”


 
1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „UCZ SIĘ Z UNIMAXEM” – dalej zwanej „Promocją”

1.2. Organizatorem Promocji jest Panta Plast Sp. z o.o. dystrybutor na Polskę produktów Unimax z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowa 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155174 (zwana w dalszej części „Organizatorem)

1.3. Promocja będzie prowadzona na terenie całej Polski.

1.4. Promocja polega na wymyśleniu hasła reklamowego dla marki Unimax.

1.5. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup co najmniej jednego produktu marki Unimax.

1.6. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2018 r. a kończy w dniu 31.05.2018 r. 

1.7. Uczestnik przystępując do promocji, oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego wszystkie  punkty.  


 
2. Uczestnicy promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w promocji za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego przesłaną na adres organizatora. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą brać udział w promocji, ale w ich imieniu musi działać rodzic lub przedstawiciel ustawowy.  
W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że do udziału w promocji zgłasza się dziecko (podać imię  i nazwisko) a w jego imieniu działa rodzić lub przedstawiciel ustawowy (podać imię i nazwisko).

2.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

2.3. W trakcie trwania promocji każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło reklamowe.

2.4. Uczestnicy przystępując do Promocji oraz zgłaszając swoje hasła oświadczają, że posiadają pełnię praw do nich. Jednocześnie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie haseł przez Organizatora w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie.  

2.5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informację, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.  


 
3. Warunki udziału w promocji

3.1. Uczestnik aby wziął udział w promocji powinien spełnić wszystkie warunki regulaminu

3.2. Zgłoszenie prac powinno odbyć się drogą elektroniczna wysyłają na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się poniższe dane:
- Imię, nazwisko, adres,
- Numer telefonu, adres e-mail,
- Hasło reklamowe,
- Skan paragonu zakupu produktu marki UNIMAX
- Prace będą przyjmowane do 31.05.2018 r. włącznie.  
- Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu promocji będą odrzucone

3.4. Zgłaszając swój udział w promocji, Uczestnik wyraża zgodę , aby jego Imię i Nazwisko zostało umieszczone na liście wyników publikowanej  na stronie internetowej organizatora i/lub zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.


 
4. Ocena haseł reklamowych

4.1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez
Organizatora. W skład komisji wchodzą:  

 • Wiesław Kozanecki
 • Łukasz Komorowski

4.2. Nagrody będą przyznawane i przekazywane najpóźniej do 30.06.2018 r. 

4.3. Nazwiska osoby, którym zostanie przyznana nagroda opublikowane na stronie internetowej organizatora www.pantaplast.com.pl  
4.4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jedno hasło reklamowe. Laureat otrzyma nagrodę w postaci dwóch biletów do CENTRUM NAUKI KOPERNIK.

4.5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Promocji.

4.6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub/i drogą elektroniczną.


 
5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.).i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w promocji. 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. 

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 

Wybrane ogłoszenia

Idealna dla dzieci i dorosłych.
To najtańsze urządzenie drukujące do zastosowań do ...
Totalny hit sprzedażowy!!
Podręczna drukarka etykiet
Alpino Experience Dual Artist 12 kolorów
Nowość w ofercie Rafcom.
Kolorowe maseczki w dwóch rozmiarach.
Samoprzylepne uchwyty do większości rodzajów kabli ...
Teczka wolnostojąca z 13 przegródkami.
Totalna nowość w marce ESCUELA!

Losowo wybrane artykuły branżowe

 • Przygotuj się do świąt!

  Czyszczenie sprzętu komputerowego to nie tylko usuwanie zbędnych plików z dysku. To także dbanie o jego stan techniczny, na który duży wpływ ma między innymi kurz i pył. 

  Więcej…  
 • Chodź, pomaluj mi świat...Czyli co poleca Renia?

  Marka ALPINO na polskim rynku jest już od dawna. My pamiętamy czasy firmy Inter, potem Interpen, które to firmy miały wyłączność na dystrybucję tego kolorowego asortymenty na Polskę. Nic dziwnego więc, że nasze spotkaliśmy właśnie z Renatą Białoń, która o żadnej innej marce nie wie tak dużo jak o tej.

  Więcej…